Poslanie

Akcionári a podporuje spolocnosti sú podnikatel, s dlhorocnymi skúsenostami v medzinárodnom obchode, ktorá zalozila spolocnost vhodny nástroj pre dalsí rozvoj svojich záujmov na trhu slovenských republiky a susednych krajín.

To bol potom zacal propagacná kampan analyzovat a rozvíjat niektoré obchodnych oblastí, ako sú:
- Produkty Office
- Produkty pre profesionálov a / alebo konzultantov
- Produkty pre automatizáciu a riadenie podniku

Vyhliadky sú velmi pozitívne aktivity a vedenie musí rozvíjat v blízkej budúcnosti v objeme práca baví.

 

Návsteva webovej stránky môzete vidiet, ktoré nase hlavné obchodny partner a v ktorych krajinách sme v prevádzke.